GREEN ENERGY OPERATIONS

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία J.J. CAPITAL INVESTMENTS ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό τη διαχείριση και την ανάπτυξη της πορείας της βάσει της ζήτησης αγοράς. Η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην εισαγωγή και εμπορία συστημάτων διαχείρισης αστικών απορριμμάτων με σύγχρονα συστήματα διάθεσης αποβλήτων (υδραυλικά βυτιοφόρα) και κάδους απορριμμάτων κάθε είδους.

Τα αστικά απόβλητα έχουν αυξηθεί δραματικά τον 21ο αιώνα. Εκτιμάται ότι σήμερα παράγονται 1,3 δισεκατομμύρια απόβλητα παγκοσμίως και σύμφωνα με υπολογισμούς θα αυξηθούν σε 2,2 δισεκατομμύρια τόνους το 2025. Στην Ελλάδα, 4 εκατομμύρια τόνοι (1997) αστικών στερεών αποβλήτων παρήχθησαν και ξεπέρασαν τα 6 εκατομμύρια τόνους το 2011. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ραγδαία αύξηση του πληθυσμού και στην τεχνολογική εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Τα αστικά απόβλητα θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του πλανήτη μας και για το λόγο αυτο το νέο Ευρωπαϊκό και θεσμικό πλαίσιο θέτει διαρκώς αυστηρότερες προδιαγραφές σε μία προσπάθεια μείωσης και εκμετάλλευσης των αστικών αποβλήτων που πρέπει να εφαρμοστούν από τις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, τα νέα Ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν ως στόχο την ανεπτυγμένη διαχείριση  των MSW και την επίτευξη αυτών με σύγχρονες μεθόδους. Μία από αυτές τις μεθόδους είναι η διαλογή αποβλήτων στην πηγή και η ανακύκλωση χρήσιμων υλικών όπως χαρτί, μέταλλα, πλαστικά. Γι’αυτόν τον λόγο η εταιρεία μας αποφάσισε να γίνει μία από τις σύγχρονες λύσεις στη μείωση των αστικών αποβλήτων με την πλήρη κατασκευή βυθιζόμενων κάδων με υλικά ανώτατης ποιότητας και εγγυημένης αξιοπιστίας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΟΙΚONOMIKA

Δεν απαιτούνται νέες επενδύσεις στα οχήματα διότι τα υπάρχοντα οχήματα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν την εκκένωση των υπόγειων κάδων με την εγκατάσταση ενός γερανού και την υποδοχή χοάνης αλλά και να παραμένουν λειτουργικά για την εκκένωση των τυποποιημένων κάδων. Ο χρόνος αδειάσματος ενός υπόγειου κάδου είναι περίπου 3 λεπτά και πραγματοποιείται από τον ίδιο τον οδηγό του φορτηγού. Δεν απαιτείται άμεση επαφή με το όχημα και τα σταθμευμένα οχήματα δεν αποτελούν εμπόδιο διότι η εκκένωση του κάδου πραγματοποιείται με τον γερανό. Τέλος, η ολιγοδάπανη συντήρηση με στόχο τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής καθιστά το προϊόν ακόμη πιο οικονομικό.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ

Η χρήση και η εγκατάσταση τους είναι αρκετά εύκολη και γρήγορη. Παρέχουν τη δυνατότητα μέτρησης και καταγραφής της ποσότητας των αποβλήτων που εμπεριέχονται στον κάδο και ενσωματωμένο σύστημα προστασίας από πιθανή ανάφλεξη περιεχομένων του δοχείου.

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Σε ένα υπόγειο δοχείο των 3m³ αντιστοιχεί η ποσότητα των αποβλήτων που χωράνε σε 4 τυποποιημένους κάδους ή σε 1,1m³ ή σε 40 κάδους, όγκου 120l ενώ το επάνω τμήμα του δοχείου στο έδαφος εμπερικλείει απορρίμματα όσο ένα δοχείο 1,1m³, επειδή τα απόβλητα συμπιέζονται φυσικά λόγω του αυξημένου ύψους κατά 30%.

 

ΥΓΙΕΙΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΙ

Τα απόβλητα είναι σε αδιάβροχες, μη καύσιμες σακούλες που ανέχονται σε θερμοκρασίες έως και 800 ° C, οι οποίες διατηρούνται εύκολα με πλύσιμο και αυτό είναι πολύ σπάνιο, επειδή το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται οι σάκοι δεν επιτρέπει τη διατήρηση των αποβλήτων. Δεν υπάρχει δυνατότητα εισόδου σε σκύλους, γάτες και έντομα ούτε υπάρχει πιθανότητα ακατάλληλης απομάκρυνσης αποβλήτων, δεν υπάρχει διαρροή περιεχομένου ή θόρυβος κατά την εκκένωση, δεν εισέρχεται νερό στο δοχείο, δεν υπάρχει επίσης οσμή και αιολική διασπορά αποβλήτων (χαρτί, πλαστικές σακούλες, κ.λπ.).