HYDRAULIC REAR LOADING HK 2

Το υπόγειο σύστημα απορριμμάτων HYDRAULIC REAR LOADING HK 2 είναι ένα προϊόν που επιτρέπει την επιτυχή ταξινόμηση της συλλογής, διαλογής, απομάκρυνσης, επεξεργασίας και αποβολής των αστικών αποβλήτων. Πρόκειται για ένα προϊόν που εξυπηρετεί την εργασία του αστικού συστήματος και βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα του περιβάλλοντος. Οι πόλεις στις οποίες έχει ήδη εγκατασταθεί το υπόγειο σύστημα απορριμμάτων HYDRAULIC REAR LOADING HK 2  επιβεβαιώνουν ότι ο σχεδιασμός του προϊόντος ανταποκρίνεται στις υψηλής αισθητικής απαιτήσεις, που προσφέρουν ευκολία στην εγκατάσταση, στη φόρτωση και εκφόρτωση, στη συντήρηση και στη λειτουργία του. 

 Το υπόγειο σύστημα απορριμμάτων HYDRAULIC REAR LOADING HK 2  είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα που απαιτούνται για το συγκεκριμένο τύπο προϊόντος, διαθέτει πατέντα και είναι νομικά προστατευόμενο προϊόν. Παρέχονται υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής του προϊόντος.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

→ Υδραυλικοί κύλινδροι ΗΚ 2 με μέγιστη χωρητικότητα 2.300kg και χρόνο ανύψωσης 28s. 

→ Υδραυλικό κέντρο σχεδιασμένο να τροφοδοτεί τους υδραυλικούς κυλίνδρους για τους οποίους είναι κατασκευασμένο.

→ Η υδραυλική μονάδα ισχύος είναι τοποθετημένη σε μεταλλικό κουτί σε έναν από τους στύλους αποκομιδής. Στην υδραυλική μονάδα ισχύος υπάρχει σύνδεση καλωδίου με το καλώδιο του οχήματος. Η διαχείριση του υδραυλικού κάδου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: από το ταμπλό που βρίσκεται έξω από το όχημα ή με τηλεχειριστήριο.

→ Αντλία νερού είναι τοποθετημένη στο φρεάτιο, το οποίο είναι μέρος της βάσης από σκυρόδεμα. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ

→ Το υπόγειο σύστημα απορριμμάτων HYDRAULIC REAR LOADING HK 2 μειώνει το κόστος όσον αφορά την βενζίνη, την επισκευή των οχημάτων καθώς και τις ώρες εργασίας διότι καταργεί την άσκοπη συλλογή άδειων ή μισό-γεμάτων κάδων και ελαττώνει σημαντικά την υπερβολική περιβαλλοντική ρύπανση μέσω μίας δυναμικής λειτουργίας που βασίζεται στα αναφερόμενα επίπεδα γεμίσματος. Το σύστημα απορριμμάτων HYDRAULIC REAR LOADING HK 2 συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων.

 

→ Η αυτόματη παρακολούθηση του συστήματος υπόγειων απορριμμάτων παρέχει μετρήσεις της θερμοκρασίας, της χωρητικότητας των σκουπιδιών στον κάδο και επεξεργαστή φωνής, ο οποίος αναπαράγει διαφορετικά κείμενα όταν το καπάκι είναι ανοιχτό ανάλογα με το είδος των σκουπιδιών που δέχεται ο κάθε κάδος και την υπολειπόμενη χωρητικότητα του, επιτρέποντας έτσι την προγραμματισμένη προσέλευση του απορριμματοφόρου, διασφαλίζοντας ότι δεν θα γίνονται άσκοπες επισκέψεις.

→ Η μπαταρία έχει αντοχή έως 2 χρόνια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • To υπόγειο σύστημα απορριμμάτων HYDRAULIC REAR LOADING HK 2 ξεχωρίζει για τη δυνατότητα που διαθέτει να διακρίνει τα οργανικά απόβλητα από τα ανακυκλώσιμα ενώ παράλληλα παρέχει επιλογές διαχείρισης γεμίσματος του κάδου. Τέλος, υπάρχει η επιλογή χρώματος με ή χωρίς ANTIGRAFFITI κάλυψη.
  • Οι στύλοι της αποκομιδής έχουν επίχρισμα από σκόνη, γεγονός που προσδίδει αντοχή σε σκουριά, χτύπημα, ξεφλούδισμα και ξεθώριασμα. 
  • Διατίθενται τυπικά χρωματικά διαγράμματα.
  • Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων μπορεί να οριστεί.
  • ANTIGRAFFITI κάλυψη μπορεί να ζητηθεί.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

→ Εκσκαφή: Το άνοιγμα του εδάφους για την τοποθέτηση των κάδων πρέπει να έχει μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές της προκατασκευής σκυροδέματος.

→ Βάση σκυροδέματος: η βάση του σκυροδέματος τοποθετείται στο βάθος του ανοίγματος  για να εξυπηρετεί τις ανάγκες ρύθμισης του επιπέδου, σε ένα πάχος το λιγότερο 100mm. 

→ Το σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του περιβλήματος πρέπει να διαθέτει αδιάβροχα προσθετικά.

→ Εισαγωγή του περιβλήματος από σκυρόδεμα μέσα στο άνοιγμα και εξοπλισμός εγκατάστασης.

→ Περιφερειακό καπάκωμα: Μόλις ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί, ξεκινά η διαδικασία επιχωμάτωσης, συμπίεσης και ολοκλήρωσης για την επιφάνεια του οδοστρώματος.