Υπόγειοι κάδοι

Η νέα γενιά κάδων απόλυτα σύμφωνοι με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. προσδίδουν μια καλαίσθητη εικόνα στις πόλεις μας και ταυτόχρονα λειτουργούν με τις καινοτόμες τεχνολογίες που κάνουν την ζωή μας πιο εύκολη!

Τα υπόγεια συστήματα απορριμμάτων CITY βρίσκονται κυρίως σε πλήρως συναρμολογημένη κατάσταση . Ο χειρισμός κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση είναι δυνατός με το περονοφόρο όχημα. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης είναι απαραίτητο να τραβήξετε το δοχείο από τον άξονα και ο άξονας να τοποθετηθεί κάτω στην εκσκαφή προετοιμασίας.

Εκσκαφή για το μέγεθος του άξονα περίπου. 2 x 2,5 m και βάθος 1,9m. Το κάτω μέρος της εκσκαφής θα ισοπεδωθεί με άμμο ή λεπτό χαλίκι, οπότε μετά την εγκατάσταση του άξονα το άνω άκρο βρίσκεται στο επίπεδο του τελικού εδάφους . Απαιτείται αποστράγγιση κάτω από τον συλλέκτη νερού γύρω από τον τελευταίο όροφο. Η τελική διαρροή του επιφανειακού νερού στον άξονα (συνήθως άξονας φωτός νερού) επιλύεται με άντληση κατά την εκκένωση. 

Μετά την εξισορρόπηση του άξονα στην ιδανική οριζόντια θέση , τα τοιχώματα του άξονα πρέπει να γεμίζονται με άμμο ή λεπτό χαλίκι και σταδιακά να συμπιέζονται. Για να διασφαλιστεί η πλημμύρα, ο άξονας λάκκου είναι εξοπλισμένος με περιμετρική στεφάνη, στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί στρώμα ξηρού σκυροδέματος. Μετά την πλήρωση πάνω στον  χείλος του άξονα και την σταδιακή συμπίεση  επιτυγχάνεται η αντίσταση του άξονα στο πεδίο.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

→ Υδραυλικοί κύλινδροι ΗΚ 2 με μέγιστη χωρητικότητα 2.300kg και χρόνο ανύψωσης 28s. 

→ Υδραυλικό κέντρο σχεδιασμένο να τροφοδοτεί τους υδραυλικούς κυλίνδρους για τους οποίους είναι κατασκευασμένο.

→ Η υδραυλική μονάδα ισχύος είναι τοποθετημένη σε μεταλλικό κουτί σε έναν από τους στύλους αποκομιδής. Στην υδραυλική μονάδα ισχύος υπάρχει σύνδεση καλωδίου με το καλώδιο του οχήματος. Η διαχείριση του υδραυλικού κάδου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: από το ταμπλό που βρίσκεται έξω από το όχημα ή με τηλεχειριστήριο.

→ Αντλία νερού είναι τοποθετημένη στο φρεάτιο, το οποίο είναι μέρος της βάσης από σκυρόδεμα. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ

→ Το υπόγειο σύστημα απορριμμάτων HYDRAULIC REAR LOADING HK 2 μειώνει το κόστος όσον αφορά την βενζίνη, την επισκευή των οχημάτων καθώς και τις ώρες εργασίας διότι καταργεί την άσκοπη συλλογή άδειων ή μισό-γεμάτων κάδων και ελαττώνει σημαντικά την υπερβολική περιβαλλοντική ρύπανση μέσω μίας δυναμικής λειτουργίας που βασίζεται στα αναφερόμενα επίπεδα γεμίσματος. Το σύστημα απορριμμάτων HYDRAULIC REAR LOADING HK 2 συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων.

 

→ Η αυτόματη παρακολούθηση του συστήματος υπόγειων απορριμμάτων παρέχει μετρήσεις της θερμοκρασίας, της χωρητικότητας των σκουπιδιών στον κάδο και επεξεργαστή φωνής, ο οποίος αναπαράγει διαφορετικά κείμενα όταν το καπάκι είναι ανοιχτό ανάλογα με το είδος των σκουπιδιών που δέχεται ο κάθε κάδος και την υπολειπόμενη χωρητικότητα του, επιτρέποντας έτσι την προγραμματισμένη προσέλευση του απορριμματοφόρου, διασφαλίζοντας ότι δεν θα γίνονται άσκοπες επισκέψεις.

→ Η μπαταρία έχει αντοχή έως 2 χρόνια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • To υπόγειο σύστημα απορριμμάτων HYDRAULIC REAR LOADING HK 2 ξεχωρίζει για τη δυνατότητα που διαθέτει να διακρίνει τα οργανικά απόβλητα από τα ανακυκλώσιμα ενώ παράλληλα παρέχει επιλογές διαχείρισης γεμίσματος του κάδου. Τέλος, υπάρχει η επιλογή χρώματος με ή χωρίς ANTIGRAFFITI κάλυψη.
  • Οι στύλοι της αποκομιδής έχουν επίχρισμα από σκόνη, γεγονός που προσδίδει αντοχή σε σκουριά, χτύπημα, ξεφλούδισμα και ξεθώριασμα. 
  • Διατίθενται τυπικά χρωματικά διαγράμματα.
  • Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων μπορεί να οριστεί.
  • ANTIGRAFFITI κάλυψη μπορεί να ζητηθεί.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

→ Εκσκαφή: Το άνοιγμα του εδάφους για την τοποθέτηση των κάδων πρέπει να έχει μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές της προκατασκευής σκυροδέματος.

→ Βάση σκυροδέματος: η βάση του σκυροδέματος τοποθετείται στο βάθος του ανοίγματος  για να εξυπηρετεί τις ανάγκες ρύθμισης του επιπέδου, σε ένα πάχος το λιγότερο 100mm. 

→ Το σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του περιβλήματος πρέπει να διαθέτει αδιάβροχα προσθετικά.

→ Εισαγωγή του περιβλήματος από σκυρόδεμα μέσα στο άνοιγμα και εξοπλισμός εγκατάστασης.

→ Περιφερειακό καπάκωμα: Μόλις ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί, ξεκινά η διαδικασία επιχωμάτωσης, συμπίεσης και ολοκλήρωσης για την επιφάνεια του οδοστρώματος.